תנאי שימוש באתר

כללי / הזמנות באתר

 1. בעת ההזמנה באתר נשמח לספק לך את המוצר מתוך המלאי הקיים, במקרה שהמוצר חסר במלאי - תשלח לך הודעה מתאימה לטלפון או למייל. אם תהיה מעוניין ברכישת מוצר חלופי דומה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי / PayPal שלך לא יחויב.
 2. רכישות בפועל יתבצעו רק לאחר אישור החברה והבנק המנפיק של כרטיס האשראי / אישור מ-PayPal.
 3. כרטיס אשראי שנמסר על ידי לקוח ואשר יסורב ע"י חברת כרטיסי האשראי יהווה ראיה לביטול עסקה.
 4. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
 5. מידות הפופים אינם מדויקות על הסנטימטר עקב גמישות הבדים.


משלוח המוצר

 1. המוצרים שלנו נשלחים ע"י דואר שליחים.
 2. ניתן לבחור לאסוף עצמאית מ"גרין בננה" איזור תעשייה שילת.
 3. המשלוח יתבצע אך ורק לכתובת פיזית.
 4. משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
 5. במידה ויימסרו פרטי זיהוי שגויים בעת ההזמנה, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וכן בדמי טיפול ב10% מערך ההזמנה או מינימום 30 ש''ח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 6. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.


תשלום

התשלומים באתר מתבצעים באמצעות כרטיס אשראי או PayPal, כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים, בהתאם לגובה הקנייה. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח ומוצפנים לפי דרישות התקינה.


אישור הזמנה

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תמסר הודעה על אישור קבלת ההזמנה במייל.


אספקת מוצרים

 1. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי, שבת וחגי ישראל. משלוח עד 7 ימי עבודה לבית הלקוח / עסק.
 2. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה, טיב וכמות על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
 3. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, יוכל הלקוח לסרב לקבל את החבילה ולהודיע מיידית להנהלת האתר.


החזרת מוצר / ביטול עסקה ע"י הלקוח

 1. ביטול עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר. (המוצר ללא שימוש באריזה מקורית)
 2. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.
 3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול. כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.
 5. המוצר יוחזר באריזתו המקורית. כאשר לא נעשה בו שימוש.
 6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
 7. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.


ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

 1. במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.
 2. האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
 3. במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.


התחייבות הרוכש באתר

 1. הרוכש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
 2. הרוכש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין. היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החנות והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.


סמכות עניינית לשיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.