גלריית פופים

מבחר פופים מעוצבים במשרד

פופים שלנו על גג עיריית תא!

פוף 'גלקסי' בגינה

פוף קמילה ענק מפרווה

פופים לעומר אצילי - ממכבי תא

פוף 'קמילה' פרווה בחדר נערה

פוף דגם 'סולו'

פופים מפנקים עם דוגמנית הבית

בית התפוצות פופים 'גפילטעפיש' בתערכת 'הומור יהודי'

על הפופים בגינה

פוף ספה בוורוד